วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

VDO อุปกรณ์เทคโรโลยีสารสนเทศ
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)       เป็นเครื่องพิมพ์ที่พัฒนามาจากเครื่องพิมพ์แบบจุดและแบบฉีดหมึก สามารถพิมพ์ได้เร็วและมีความคมชัดของงานมากที่สุด ปัจจุบันจึงได้รับความนิยมนำมาใช้งานในสำนักงานทั่วไปเนื่องจากราคาถูกลงมามาก แต่ราคาหมึกหรือโทนเนอร์ก็ยังแพงกว่าประเภทอื่น ๆ จุดเด่นของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้ คือพิมพ์ได้เร็ว และเสียงเงียบที่สุด


2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Jet Printer)


เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีการฉีดพ่นหมึกเข้าไปเป็นจุดเล็ก ๆ บนกระดาษ โดยไม่ต้องมีหัวเข็ม สามารถพิมพ์สีและขาวดำได้ คุณภาพงานพิมพ์สวยงามกว่าเครื่องพิมพ์แบบจุด เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความประณีตสวยงาม เช่น งานพิมพ์ภาพถ่าย งานทำนามบัตร การ์ดเชิญต่าง ๆ เป็นต้น

1. เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot Matrix Printer)


     การทำงานใช้ระบบหัวเข็มกระแทกผ้าหมึกลงบนกระดาษ โดยที่หัวพิมพ์จะมีชุดเข็มเรียงกันเป็นชุดเพื่อกระแทก  ผ้าหมึกติดลงบนกระดาษทีละจุดเรียงกันเป็นตัวอักษร ดังนั้นเวลาพิมพ์จะมีเสียงกระแทกของหัวเข็มดังพอสมควร งานที่ได้มีคุณภาพปานกลาง เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ราคาค่อนข้างแพงกว่าทุก ๆ แบบ นิยมใช้ในงานธนาคารทีต้องการพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่อง และทำสำเนาหรือพิมพ์กระดาษไข
   
                               

เครื่องพิมพ์ (Printer)


          เครื่องพิมพ์ หรือที่เรียกทั่วไปว่า พรินเตอร์ เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลโดยการพิมพ์ออกมาทางกระดาษหรือแผ่นใสหรือโปสเตอร์ สามารถพิมพ์ได้ทั้งขาวดำและสี ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์  เครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป แบ่งเป็น ประเภทหลัก ๆ คือ